Online prijava

B kategorija osobni automobil

BE kategorija kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3500 kg

A1 kategorija motocikli sa ili bez bočne prikolice, sa snagom motora do najviše 11kW, radnog obujma motora do 125 cmi odnosom snage i mase koja ne prelazi 0,1 kW/kg

A2 kategorija motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više

A kategorija motocikli sa ili bez bočne prikolice

AM kategorija moped je motorno vozilo s dva ili tri kotača čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3 i snagom motora do 4 kW

C kategorija motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg

CE kategorija kombinacija vozila koja se sastoje od vučnog motornog vozila C kategorije i priključnog vozila čija je najveća dopuštena masa minimalno 750 kg

Minimalna dob za upis
Već posjeduje kategoriju
PPSP (sati)
UV (sati)
Cijena

*Ukoliko kandidat posjeduje vozačku dozvolu za A2 kategoriju minimalno dvije godine, može se upisati za A kategoriju prije navršene 23,5 godine. 

PDV je uključen u cijenu.
Odobrava se popust od 5% na gotovinsko plaćanje (odnosi se samo na B kategoriju).

Administrativna naknada za ispis iz autoškole: 40,00 € 

Pojedinačna cijena sata / dopunskog sata

Naziv usluge Cijena
1 n/h PPSP AM, A1, A2, A i B KAT 6,00 €
1 n/h PPSP BE i CE KAT 13,00 €
1 n/h PPSP C KAT 12,00 €
1 n/h UV B KAT 24,00 €
1 n/h UV A KAT 33,00 €
1 n/h UV A2 KAT 31,00 €
1 n/h UV A1 i AM KAT 29,00 €
1 n/h UV BE KAT 45,00 €
1 n/h UV C KAT 34,00 €
1 n/h UV CE KAT 52,00 €

Trošak vozila na ispitu UV

Naziv uslugeCijena
B KAT35,00 € 
BE KAT50,00 € 
A, A2, A1 i AM KAT35,00 € 
C KAT45,00 € 
CE KAT52,00 €